Kauno Kristaus prisikėlimo bažnyčia

Kauno Kristaus prisikėlimo bažnyčia (Prisikėlimo bažnyčia) – didžiausia monumentalios architektūros bazilikinė bažnyčia Baltijos šalyse. Iškilmingai pašventinta 2004 m. gruodžio 26 d.