Dapšionių Dievo Apvaizdos bažnyčia

Dvarininkas Vincas Pereščakas 1829 m. pastatė dabartinę akmenų mūro bažnyčią. Po 1905 m. kunigai atvykdavo pamaldų laikyti kas antrą ar trečią sekmadienį. 1934 m. paskirtas nuolatinis kunigas Martynas Venclova. Jis suremontavo bažnyčią, pastatė parapijos salę, sutvarkė ūkinius trobesius, vargonus. Nuo 1938 m. kuratu dirbęs Leonardas Barkauskas (1870–1952) 1950 m. buvo suimtas ir dingo be žinios. 1955–1966 m. klebonavo Liudvikas Rakašius (1876–1966), 1947–1954 m. gyveno ištremtas Kazachijon.