Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyčia

Aleksote ir Marvos dvare 1782 m. minimos koplyčios. Kauno klebonas pavasariais į Aleksoto koplyčią pasiųsdavo kunigą. Kunigas Juozas Vailokaitis dovanojo bažnyčiai sklypą ir 2 ha žemės, o kun. Juozas Vyšniauskas 1921 m. pastatė dabartinę medinę bažnyčią.