SUSIVIENIJIMAS SU JĖZUMI KOMUNIJOJE

Galvok manyje, o Jėzau, tuomet aš galvosiu blaiviai ir aiškiai!

Kalbėk iš manęs, o Jėzau, tuomet aš kalbėsiu švelniai ir tiesiai!

Veik per mane, o Jėzau, tuomet mano darbai bus teisingi, bus pašventintas mano darbas ir mano poilsis!

Pripildyk visą mano esybę, persmelk visą mano būtį, kad žmonės manyje galėtų skaityti Tavo didžią meilę!

Padaryk, kad aš dar šioje žemėje Tavo malonės galia tapčiau visiems viskuo!

Ateik, suteik man savo pavidalą! Amen.