Penktoji šv. Brigitos malda

O Jėzau, amžinosios šviesos atspindy, atmink tą sielvartą, kai skaidrioje savo didybės šviesoje pamatei išrinktumą gerųjų, išganytų Tavo kančios nuopelnais, ir atmestinumą blogųjų, pasmerktų dėl savo nusikaltimų.

Prašau Tave dėl Tavo bedugnio gailestingumo, kuriuo tada pagailėjai mūsų, pražuvusių ir viltį praradusių nusidėjėlių, ir kurį nukryžiuotas parodei plėšikui, kai jam tarei: „Dar šiandien būsi su manimi rojuje“ – meldžiu Tave, gerasis Jėzau, būk ir man gailestingas mano mirties valandą. Amen.