KITA ŠV. BONAVENTŪROS MALDA

“O nenusakomas kilniojo Dievo groži ir tyriausias amžinosios šviesos ryškume, gyvenime, teikiantis gyvybę visam, kas gyva, šviesa, apšviečianti visokią šviesą ir išsauganti amžiname spindesyje visokiausius žibančius šviesulius, kurie švietė priešais Dievybės sostą jau pirmykščiu apyaušriu!

O amžina ir neprieinama, skaidri ir saldi srove, tekanti iš šaltinio, paslėpto nuo visų mirtingųjų akių, Tavo plotis nenusakomas, o tyrumas nesudrumsčiamas.

Iš čia teka upė, kuri džiugina Dievo miestą, kad džiugiais išpažinimo balsais giedotume Tau šlovės giesmes, iš patirties paliudydami, kad Tu turi gyvenimo šaltinį ir Tavo šviesoje matėme šviesą. Amen.”