4-oji šv. Brigitos malda

“O Jėzau, tikroji angelų laisve, malonusis rojau, atmink tą sielvartą ir siaubą, kurį patyrei, kai visi Tavo priešai, Tave apstoję lyg plėšrūs liūtai, vargino smūgiais, spjūviais, spyriais ir kitais negirdėtais kankinimais.

Per šias kančias, per visus įžeidimus ir žiauriausius kankinimus, kuriais Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ištiko visi priešai, meldžiu Tave, išgelbėk mane nuo visų regimų ir neregimų priešų ir leisk Tavo šešėlyje pasiekti amžinojo išganymo atbaigimą. Amen.”