SKAUDŽIAUSIA JĖZAUS ŽAIZDA

Šv. Bernardas Klervietis maldoje klausė Viešpaties Jėzaus, koks buvo didžiausias skausmas, kurį jis jautė savo kūne kančios metu. Viešpats jam atsakė: „Nuo kryžiaus nešimo turėjau petyje trijų pirštų platumo žaizdą, kurioje matėsi trys atviri kaulai. Žmonės mažai apie ją galvoja, todėl ta žaizda mažai kam žinoma. Tu stenkis apie ją paskelbti visiems žmonėms. Žinok, kokios malonės jie prašys dėl tos žaizdos, tokią jiems suteiksiu, jei jie su meile pagarbins tą žaizdą, kasdien sukalbėdami tris „Tėve mūsų“, tris „Sveika, Marija“ ir tris „Garbė Dievui Tėvui“. Jiems atleisiu mažas nuodėmes, ir jų sunkiųjų nuodėmių neprisiminsiu. Jie nemirs staiga, o mirties valandą juos aplankys Švč. Motina Marija. Jie gaus malonę ir mano pasigailėjimą“.