ŠV. APAŠTALO ANDRIEJAUS KRYŽIAUS PAGARBINIMAS

O gerasis kryžiau, gavęs puošnumą iš Viešpaties kūno narių! Ilgai trokštasis, rūpestingai mylėtas, be perstojo ieškotas ir galiausiai paruoštas trokštančiai sielai! Pasiimk mane iš žmonių tarpo ir grąžink mane mano Mokytojui, kad tas, kuris tavimi mane atpirko, per tave mane ir pasiimtų. Amen.