MALDA Į DIEVĄ TĖVĄ

Šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve, dėl Tavo dosnumo ir Tavo Sūnaus, dėl manęs iškentusio kančią ir mirtį, gerumo, dėl jo Motinos nepaprasto šventumo ir visų šventųjų nuopelnų, suteik man, nusidėjėliui, nevertam visų Tavo geradarybių, kad vien Tave mylėčiau, visuomet trokščiau Tavo meilės, nuolat nešiočiausi širdyje kančios dovaną, pažinčiau savo vargą ir trokščiau būti visų trypiamas bei niekinamas. Tegul niekas manęs neliūdina, tik kaltė. Amen.