FATIMOS DIEVO MOTINOS „MĖLYNOJI ARMIJA“

“Amerikiečiai mons. Haroldas Colganas (†1972) ir Johnas Haffertas (†2001) 1947 m. spalį įsteigė Fatimos judėjimą „Mėlynoji armija“ kaip priešpriešą komunistinei Raudonajai armijai. 1950 m. judėjimą palaimino popiežius Pijus XII. Dalyvavimas „Mėlynojoje armijoje“ yra vienas geriausių būdų asmeniškai atsiliepti į Fatimoje 1917 m. apsireiškusios Dievo Motinos prašymus ir pagreitinti jos žadėtą Rusijos atsivertimą į katalikų tikėjimą bei Marijos Nekaltosios Širdies triumfą.

Tereikia duoti „Mėlynosios armijos“ priesaiką, vykdyti ja duodamus pažadus ir kasdien kalbėti rytinį pasiaukojimą. Šis pasiaukojimas kartu yra puikus būdas atnaujinti ketinimą gauti visus dalinius ir visuotinius atlaidus, kuriuos dažnai pamirštame. Taip pat patariama atlikti penkių pirmųjų mėnesio šeštadienių pamaldumą.”