Šlienavos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia

Kampiškiuose (buvęs kaimas Nemuno kairiajame krante) ir Šlienavos kaimo kapinėse XVIII a. ir XIX a. antrojoje pusėje stovėjo koplyčios. Nuo 1895 m. Šlienavos koplyčia neminima. Kampiškių koplyčia 1909 m. tapo parapine bažnyčia. Ja rūpinosi kunigas Juozapas Bridžius, Aukštosios Panemunės vikaras.

Bažnyčia iš užlieto Kampiškių kaimo į Šlienavą perkelta 1959 m., prieš užtvenkiant Kauno marias.