Saugų Šv. Kazimiero bažnyčia

1844 m. įkurta evangelikų liuteronų parapija. 1857 m. pastatyta bažnyčia. Katalikų bažnyčia įkurta 1947 m. evangelikų liuteronų bažnyčios šventoriuje esančioje koplyčioje.