Kūlupėnų bažnyčia

Iki 1996 metų Kūlupėnai buvo Kartenos parapijos filija, aptarnaujama Kartenos klebono. 1996 m. aptarnavimas pavestas Kalnalio klebonui Egidijui Jurgelevičiui. Jo dėka 1997 m. kovo 3 d. LR Teisingumo ministerijoje Kūlupėnų parapija įregistruota religine bendruomene, sutvarkyti visi žemės sklypo, kurį bažnyčios statybai padovanojo kūlupėniškės Darata ir Jadvyga Drakšienės, įregistravimo dokumentai, padarytas žemės sklypo detalusis planas.

2001–2004 metais parapijos klebonu buvo paskirtas Gediminas Jazbutis. Jo rūpesčiu sutvarkyta žemės grąžinimo byla pagal Marijonos Daukantienės testamentą, kuriuo ji savo turtą, t. y. 7,64 ha paliko kun. Petrui Merliūnui. Palikimas yra panaudotas bažnyčios statybai.

2003 metais buvo padarytas architektūrinės dalies projektas ir pamatų konstrukciniai brėžiniai. Architektūrinę dalį dovanojo garsus Lietuvos architektas Leonas Laimutis Mardosas.

2004 metais gautas pamatų statybos leidimas. Nuo 2004 m. rugsėjo mėn. Kūlupėnų parapiją aptarnauja Kalnalio klebonas Raimondas Jonauskas.

2006 m. liepos 17 d. pradėta bažnyčios pamatų statyba. Bažnyčios kertinis akmuo rugpjūčio 12 d. iškilmingai pašventintas Telšių vyskupo J.E. Jono Borutos SJ.

2007 m. gautas bažnyčios pastato statybos leidimas. Šiuo metu bažnyčios sienos pamūrytos iki balkonų, pirmu sluoksniu išbetonuotos bažnyčios grindys.