Tekstai

No Image

ŠV. ALFONSO LIGUORIO HIMNAS NEKALTAI PRADĖTAJAI

Mano Nekaltoji Karaliene Marija, aš džiaugiuosi kartu su Tavimi, jog Dievas Tave apdovanojo tokiu dideliu tyrumu. Aš dėkoju mūsų Kūrėjui, kad jis Tave apsaugojo nuo bet kokių kaltės dėmių. Aš tvirtai tikiu šia tiesa ir…


No Image

SUSIVIENIJIMAS SU JĖZUMI KOMUNIJOJE

Galvok manyje, o Jėzau, tuomet aš galvosiu blaiviai ir aiškiai! Kalbėk iš manęs, o Jėzau, tuomet aš kalbėsiu švelniai ir tiesiai! Veik per mane, o Jėzau, tuomet mano darbai bus teisingi, bus pašventintas mano darbas…


No Image

SKAUDŽIAUSIA JĖZAUS ŽAIZDA

Šv. Bernardas Klervietis maldoje klausė Viešpaties Jėzaus, koks buvo didžiausias skausmas, kurį jis jautė savo kūne kančios metu. Viešpats jam atsakė: „Nuo kryžiaus nešimo turėjau petyje trijų pirštų platumo žaizdą, kurioje matėsi trys atviri kaulai….


No Image

SEPTYNIŲ MARIJOS SKAUSMŲ VAINIKĖLIS

+ Dieve, ateik manęs gelbėti. R. Viešpatie, skubėk man padėti. Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. R. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. I. Marija Sopulingoji, aš nuoširdžiai užjaučiu…


No Image

SEPTYNIŲ KRISTAUS KRAUJO PRALIEJIMŲ PAGARBINIMAS

O Jėzau, priimk šią maldą į savo Švenčiausiąją Širdį, iš kurios iki paskutiniojo lašo išliejai savo Brangiausiąjį Kraują, atsilygindamas už mano ir viso pasaulio nuodėmes. I. Amžinasis Tėve, per Nekaltąją Marijos Širdį ir dieviškąją Jėzaus…


No Image

Pokalbis su Jėzumi, esančiu Tabernakulyje

Krikščionis: Kalbėk, Viešpatie, Tavo nuolankus tarnas Tavęs klauso. Jėzus: Kad man patiktum, mano vaike, nebūtina daug žinoti, bet būtina labai mane mylėti, labai gailėtis mane įžeidus ir būti tvirtai pasiryžusiam likti ištikimu ateityje. Kalbėk su…


No Image

Dievo šlovinimas

Dievo šlovinimas, arba šlovinimo malda, tikinčio žmogaus gyvenime turi labai didelę reikšmę. Visa tai, kas daroma dėl Dievo, galima įvardinti kaip šlovinimą. Gyvenimas, šlovinimas ir muzika – tai tie dalykai, kurie labai glaudžiai vienas su…


No Image

ŠV. JUOZAPO SEPTYNI SKAUSMAI IR DŽIAUGSMAI

I. Šlovingasis šventasis Juozapai, tyriausias Švenčiausiosios Mergelės Marijos Sužadėtini! Didelis buvo tavo sielvartas ir rūpestis, kai tu manei, jog turėsi atleisti savo nepaliestąją Nuotaką. Nenusakomas buvo ir tavo džiaugsmas, kai angelas apreiškė tau didingąją Dievo…


No Image

V. Jėzaus pažadai Jo Švč. Širdies garbintojams

“1. Aš duosiu jiems visų malonių, reikalingų jų luome. 2. Aš suteiksiu ramybę jų šeimoms. 3. Aš paguosiu juos visuose jų varguose. 4. Aš būsiu jiems saugus prieglobstis jų gyvenime ir ypač jiems mirštant. 5….


No Image

SEPTYNI JĖZAUS ŽODŽIAI ANT KRYŽIAUS

“V. Dieve, ateik manęs gelbėti. R. Viešpatie, skubėk man padėti. R. Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. R. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. I. Tėve, atleisk jiems, nes…