Kitos maldos

Pirmoji šv. Brigitos malda

Pirmoji malda O Jėzau Kristau, Tave mylintiems esi amžina saldybė, visokią laimę ir troškimus pranokstantis džiugesys. Tu esi nusidėjėlių išganytojas ir mylėtojas, prisipažinęs, jog Tavo džiaugsmas yra būti su žmonių vaikais, ir laikų gale dėl…

Skaityti viską

Penktoji šv. Brigitos malda

O Jėzau, amžinosios šviesos atspindy, atmink tą sielvartą, kai skaidrioje savo didybės šviesoje pamatei išrinktumą gerųjų, išganytų Tavo kančios nuopelnais, ir atmestinumą blogųjų, pasmerktų dėl savo nusikaltimų. Prašau Tave dėl Tavo bedugnio gailestingumo, kuriuo tada…

Skaityti viską


Paskutinė šv. Brigitos malda

O Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo Sūnau, priimk šias maldas su ta viską pranokstančia meile, dėl kurios iškentei visas Tavo švenčiausiojo Kūno žaizdas. Pasigailėk manęs, savo tarno, bei visų nusidėjėlių, ir visiems tikintiesiems, gyviems ir…

Skaityti viską


PAL. HENRIKO SŪZO MALDA

O meilės Sakramente, o aukščiausio maloningumo Taure! Viešpatie, kokia tai didelė dovana – priimti į savo širdį Tavo paties meilę ir būti perkeistam jos malonės. Jau nebetrokštu Tavęs regėti akimis, nes tikėjimo akis mane geriau…

Skaityti viską

PADĖKA ŠVČ. TREJYBEI

Švenčiausioji Trejybe, Tėve, Sūnau ir Šventoji Dvasia, mes puolame ant kelių prieš Tavo dievišką didybę ir nuolankiai meldžiame mūsų nuodėmių atleidimo. I. Mes garbiname Tave, visagalis Tėve, ir dėkojame Tau iš visos širdies, kad padovanojai…

Skaityti viską

NUSIDĖJĖLIO MALDA MARIJAI

Dievo Motina, Švenčiausioji Marija, kaip dažnai savo nuodėmėmis jau esu nusipelnęs pragaro kančių! Nuosprendis jau galėjo būti paskelbtas, gal net man pirmąkart nusidėjus, jei savo maloningu gailestingumu nebūtum sulaikiusi dieviškojo teisingumo rankos. Tu įveikei mano…

Skaityti viską


MARIJOS PAŠLOVINIMAS

O Švenčiausioji Mergele Marija, kas galėtų teisingai Tau atsilyginti padėkos ir šlovės giesme, Tau, kuri savo ypatingu sutikimu atėjai į pagalbą pražuvusiam pasauliui? Kokį gyrių Tau gali suteikti trapi žmonių giminė, kuri vien dėl Tavo…

Skaityti viską