Litanijos

ŠV. ARKANGELO GABRIELIAUS LITANIJA

“Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison. Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Šventoji Marija, angelų Karaliene, R….

Skaityti viską

ŠV. ARKANGELO RAPOLO LITANIJA

“Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison. Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Šventoji Marija, angelų Karaliene, R….

Skaityti viską

ŠV. ARKANGELO MYKOLO LITANIJA

“Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison. Kristau, išgirsk mus. R. Kristau, išklausyk mus. Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų. Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Šventoji Marija, Angelų Karaliene, R….

Skaityti viską

ŠV. ANGELŲ LITANIJA

“Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison. Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Šventoji Marija, R. melski už…

Skaityti viską

NEKALTOSIOS MARIJOS ŠIRDIES LITANIJA

“Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison. Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Marijos Širdie, R. melski už…

Skaityti viską

NUOLANKUMO LITANIJA

Viešpatie, pasigailėk manęs! Jėzau, romus ir nuolankios širdies, R. išgirsk mane! Jėzau, romus ir nuolankios širdies, R. išklausyk mane! Nuo troškimo būti vertinamu, R. išlaisvink mane, Jėzau! Nuo troškimo būti mylimu, Nuo troškimo būti aukštinamu,…

Skaityti viską

ŠV. IGNACO LOJOLOS LITANIJA

Kýrie eléison. Christe eléison. Kýrie eléison. Kristau, išgirsk mus, R. Kristau, išklausyk mus. Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Šventoji Marija, R. melski už…

Skaityti viską

ŠV. BENEDIKTO LITANIJA

Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Šventoji Marija, R. melski už mus! Šventasis tėve Benediktai, Garbingasis tėve,…

Skaityti viską

ŠV. KŪDIKĖLIO JĖZAUS TERESĖS LITANIJA

Kýrie, eléison! Christe, eléison! Kýre, eléison! Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Šventoji Marija, R. melski už…

Skaityti viską

ŠV. ANTANO LITANIJA

Kýrie, eléison! Christe, eléison! Kýre, eléison! Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Šventasis Antanai Paduvieti, R. melski…

Skaityti viską